สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบ

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณโรงแรมบ้านสวนคุณตา+กอล์ฟ รีสอร์ท

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:14 น.

อ่านเพิ่มเติม...


 

ลงนามสัญญาเงินกู้200ล้านเสริมสภาพคล่อง

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายวินัย  บุญยู้ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด ,นายศักดาฤทธิ์  ทองน้อย รองประธานฯ 1 และผู้จัดการสหกรณ์ฯพร้อมคณะ ลงนามสัญญาเงินกู้ 200 ล้านกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมกิจการ

PDFพิมพ์อีเมล

คณะกรรมการสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมกิจการ และเซ็นต์สัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขยโสธรให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพก่อนกลับที่พัก

อ่านเพิ่มเติม...

   

มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2557 ณ วัดต.สวาท อ.เลิงนกทา นายวินัย บุญยู้ประธานกรรมการสหกรณ์ฯพร้อมคณะกรรมการ ได้ทำการมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เลิงนกทา

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก คราวนี้มาที่หน่วย อ.เลิงนกทา ณ ห้องประชุมสิงห์ทอง

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 2