สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด

งานประเพณีสงกรานต์2558

PDFพิมพ์อีเมล

นายวินัย บุญยู้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัดพร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานด์ที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 14:30 น. | เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 11:56 น.

อ่านเพิ่มเติม...


 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบ

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณโรงแรมบ้านสวนคุณตา+กอล์ฟ รีสอร์ท

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 10:14 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

ลงนามสัญญาเงินกู้200ล้านเสริมสภาพคล่อง

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายวินัย  บุญยู้ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด ,นายศักดาฤทธิ์  ทองน้อย รองประธานฯ 1 และผู้จัดการสหกรณ์ฯพร้อมคณะ ลงนามสัญญาเงินกู้ 200 ล้านกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...

   

สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมกิจการ

PDFพิมพ์อีเมล

คณะกรรมการสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมกิจการ และเซ็นต์สัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขยโสธรให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพก่อนกลับที่พัก

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2557 ณ วัดต.สวาท อ.เลิงนกทา นายวินัย บุญยู้ประธานกรรมการสหกรณ์ฯพร้อมคณะกรรมการ ได้ทำการมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 2