หน้าหลัก

          เมื่อทำรายการโอนแล้ว โปรดแจ้งสหกรณ์ทุกครั้ง  โดยระบุชื่อ  เลขสมาชิก  ความประสงค์  จำนวนเงิน  ได้ที่จนท.การเงิน โทร. 06-5120-6636 / 06-5120-4454  หรือแจ้งที่ Line Official สหกรณ์: @aze0924c ก่อนเวลา 15:00 น. ของวันที่ทำรายการโอน กรณีแจ้งโอนหลังเวลา 15:00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันถัด

Line Official สหกรณ์ฯ